CUBEN

Cuben er en ny måde at tænke fællesfaciliteter og samvær på i forbindelse med etablering af nye boformer i landdistrikterne. Skalbjerg Høje er private udstykninger, som kommer til at fungere som levefællesskab baseret på frivillighed og lyst. Cuben bliver den centrale bygning med de fællesfaciliteter, man normalt forbinder fra bofællesskaber, men huset drives som udlejningsvirksomhed, hvilket giver beboerne mulighed for at arrangere aktiviteter på en lystdreven basis, hvor man ikke skal forholde sig til faste forpligtigelser, driftsopgaver eller udgifter. Udlejningskonceptet betyder samtidig, at aktiviteterne nemt tilpasses i henhold til efterspørgslen.

Cuben tænkes yderligere som et kultur- og arbejdsfællesskab med mulighed for forskellige aktiviteter og arrangementer såsom kontorfællesskab, værksted, kurser, retreats, foredrag, intimkoncerter, cafe m.m.

Ønsket er at skabe et mødested med og for folk, der vil noget med andre. Håbet er, at Cuben bliver ‘åbent’, så så mange som muligt vil kunne benytte huset på forskellige måder i samarbejde med Marie Lind og Christian Tast, som drifter huset.

Der kommer ikke til at være støjtunge og sene arrangementer i CUBEN.

LAG MANK har støttet byggeriet af Cuben med 1.046.000kr.

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en