SKALBJERG HØJE

Vision
Visionen for Skalbjerg Høje er at skabe et boligområde, som indtænker naturen og terrænet både i arkitektur, materialer og organisering i landskabet, giver mulighed for fællesskab med plads til individet og skaber rammer til at bygge, bo og leve mere bæredygtigt. 

Skalbjerg Høje bliver et nabofællesskab uden at være et decideret bofællesskab – et åbent frivilligt fællesskab, med fællesarealer, der kan rumme nyttehaver, legeplads, rekreative rum. Udover de fælles arealer indtænkes også deleøkonomi, såsom delebiler, -cykler værktøj/haveredskaber og maskiner. 

I Skalbjerg Høje køber man sin egen grund og bygger sit eget hus, men deltager i vedligeholdelse og udvikling af fællesarealerne, som man også er medejer af. Der gøres op med traditionelle tanker om parcelhuset og de lukkede parcelhushaver, så området lægger op til uformelt fællesskab samt en transparens gennem området. Biler parkeres på fælles parkeringsplads øverst i terrænet og interne stier i området vil forbinde beboere og fællesfaciliteter.

Området
Skalbjerg Høje ligger i Skalbjerg midt på Fyn. Mere præcist ligger  området tilbagetrukket fra Magtenbøllevej i udkanten af byen. Boligområdet ligger i skrånende terræn tæt på natur. Læs mere om Skalbjerg her.

Æstetisk sammenhæng
Bebyggelsernes ydre fremtræden skal fremstå nogenlunde ensartet i materialer med mulighed for variation i arkitektur. Dette vil give en visuel ro i området, så bebyggelsen harmonerer med naturen omkring. Husene skal hovedsageligt bygges i træ, enten behandlet i farver, der falder ind med den omkringliggende natur eller ubehandlet. Derudover skal alle bebyggelser have grønt tag (græs, sedum). Se lokalplanen her.

Energi.
Der tænkes i jordvarmeanlæg eller varmepumper.

To almindelige parceller til salg
På Drejervænget ligger to almindelige parceller, som ikke er en del af Skalbjerg Høje.