SKALBJERG HØJE

Ret til ændringer i informationer på denne hjemmeside forbeholdes, da lokalplanen stadig er under udarbejdelse.

Vision
Visionen for Skalbjerg Høje er at skabe et boligområde, som indtænker naturen og terrænet både i arkitektur, materialer og organisering i landskabet, giver mulighed for fællesskab med plads til individet og skaber rammer til at bygge, bo og leve mere bæredygtigt. 

Skalbjerg Høje bliver et nabofællesskab uden at være et decideret bofællesskab – et åbent frivilligt fællesskab, med fællesarealer, der kan rumme nyttehaver, legeplads, rekreative rum. Udover de fælles arealer indtænkes også deleøkonomi, såsom delebiler, -cykler værktøj/haveredskaber og maskiner. 

I Skalbjerg Høje køber man sin egen grund og bygger sit eget hus, men deltager i vedligeholdelse og udvikling af fællesarealerne, som man også er medejer af. Der gøres op med traditionelle tanker om parcelhuset og de lukkede parcelhushaver, så området lægger op til uformelt fællesskab samt en transparens gennem området. Området bliver bilfrit og biler parkeres på fælles parkeringsplads øverst i terrænet. Interne stier i området vil forbinde beboere og fællesfaciliteter.

Æstetisk sammenhæng
Bebyggelsernes ydre fremtræden skal fremstå nogenlunde ensartet i materialer med mulighed for variation i arkitektur. Dette vil give en visuel ro i området, så bebyggelsen harmonerer med naturen omkring. Husene skal hovedsageligt bygges i træ, enten behandlet i farver, der falder ind med den omkringliggende natur eller ubehandlet. Derudover skal alle bebyggelser have grønt tag (græs, sedum el.l.) Dog med mulighed for solceller på max 50% af taget.

Cuben
I forbindelse med Skalbjerg Høje opføres arbejds- og kulturfællesskabet Cuben, som vil rumme kontorfællesskab, små værksteder, kulturarrangementer, intimkoncerter, workshops, gæsteværelser til leje. Cuben er ikke blot for beboerne i Skalbjerg Høje, men er åben for alle. Læs mere om Cuben her (link).

Området
Skalbjerg Høje ligger i Skalbjerg midt på Fyn. Mere præcist ligger  området tilbagetrukket fra Magtenbøllevej i udkanten af byen. Boligområdet ligger i skrånende terræn tæt på natur. Læs mere om Skalbjerg her (link).

Energi og kloakering
Lige for tiden undersøges hvilke energi- og kloakeringsforhold, der er bedst for og kan lade sig gøre i området. Der tænkes i jordvarmeanlæg og fælles nedsivningsanlæg.

To almindelige parceller til salg
Stødende op til området ligger to almindelige parceller, som ikke er en del af Skalbjerg Høje. Disse to parceller er på gammel lokalplan og vil inden længe sættes til salg. Priser er under udarbejdelse.